Z uporabo spletne strani se strinjate s pogoji o piškotkih in zasebnosti.
Z uporabo spletne strani se strinjate s pogoji o piškotkih in zasebnosti.

PRAVILA NAGRADNE IGRE »Nagradna igra uradne ure teka – SUUNTO«

 1. člen

Organizator nagradne igre »Nagradna igra uradne ure teka – SUUNTO« je Univerzitetna športna zveza Maribor (UŠZM), Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor.

Nagradna igra poteka od 11. 5. 2019 do vključno 17. 5. 2019 na Facebook strani https://www.facebook.com/run4motion/ in Instagram strani https://www.instagram.com/zdrava_zabava/. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.

 1. člen

Pravila o poteku nagradne igre bodo objavljena na uradni spletni strani RUN4MOTION in na Facebook strani Run4motion Maribor.

 1. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se bodo od 11. 5. 2019 do vključno 17. 5. 2019, na uradni spletni strani RUN4MOTION prijavili posamično ali v skupini na dolžine 5 km, 13 km ali 21 km. Sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime, če bodo izžrebani.

 1. člen

V nagradni igri članom UŠZM in sodelujočim v organiziranju dogodka RUN4MOTION ni dovoljeno sodelovati. Za sodelovanje v nagradni igri mora biti prijavljeni star najmanj 15 let.

 1. člen

Nagrajence bomo objavili po izteku roka, navedenega v 1. členu. Imena nagrajencev bodo objavljena na uradni Facebook strani dogodka in na spletni strani dogodka. Nagrado bodo nagrajenci prevzeli na dogodku RUN4MOTION na dan prireditve.

V nagradni igri »Nagradna igra uradne ure teka – SUUNTO« bomo med prijavljenimi v obdobju do vključno 17. 5. 2019 izžrebali enega, ki bo prejel športno uro SUUNTO 9. Vključeni so tudi tisti, ki so se na dogodek prijavili pred objavo nagradne igre.

 1. člen

Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko in davčno izpostavo ter davčno številko. Posredovanje vseh teh podatkov na e-mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Ob prevzemu nagrad so nagrajenci dolžni predložiti dokument s sliko za ugotovitev istovetnosti. Ob prevzemu nagrad so nagrajenci dolžni predložiti dokument s sliko za ugotovitev istovetnosti ter svojo davčno številko, saj je nagrajenec po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec.

 1. člen

Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost nagrajenca, ki mora pred prevzemom nagrade zagotoviti dokazilo o plačilu akontacije dohodnine. Organizator nagrajencu zagotovi vse potrebno za plačilo akontacijo dohodnine. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

 1. člen

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili.

Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator nagradno igro odpove. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 1. člen

Vsak sodelujoči je seznanjen s pravili nagradne igre. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v nagradni igri »Nagradna igra uradne ure teka – SUUNTO« v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu oziroma uporabniku dovoljuje, da lahko osebne podatke posameznika obdeluje ter vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004, 67/2007). Osebni podatki posameznika se bodo obdelovali (zbiranje, vpis, urejanje, shranjevanje, vpogled, uporaba, drugo dajanje na razpolago) z namenom uporabe pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju o dogodkih. Uporabnik osebnih podatkov bo le-te zavaroval v skladu z ZVOP-1. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo njegovi starši oziroma zakoniti zastopnik pisno odobriti prevzem nagrade.

 1. člen

UŠZM lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene v upravni pisarni in na spletni strani RUN4MOTION.

 1. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

 1. člen

Pravica do predaje nagrade zastara v roku 30 dni od objave nagrajencev na spletni strani. Po preteku tega roka zastara pravica do izdaje dobitka.

 1. člen

Pravila veljajo od 11. 5. 2019 dalje.

Maribor, 11. 5. 2019
Univerzitetna športna zveza Maribor (UŠZM)